Make your own free website on Tripod.com


SHOP 6

Next

You can click at picture to see enlarge pic.

KA100 KA101 KA102

KA61.Astrophytum onzuka.

Price 65 Us$ / Size 7 cm.

KA62.A.asterias hanazono

"Sold" / Size 13 cm.

KA63.Sulcorebutia cristata.

Price 35 Us$ / Size 5 cm.(graft)

KA103 KA104 KA105

KA64 Strombocactus varieg.

"Sold" Size 5.5 cm.(graft)

KA65 A.asterias

Price 65 Us$ / Size 12 cm.

KA66 A.asterias

Price 65 Us$ / Size 13 cm.

KA106 KA107 KA108

KA67 A.asterias nuda varieg.

Price 60 Us$ / Size 10 cm.

KA68 A.ornatum hukuriyu.

Price 80 Us$ / Size 6 cm.(graft)

KA69 Ansistrocactus varieg.

Price 60 Us$ / Size 8 cm.(graft)

KA109 KA110 KA111

KA70 Mammillaria monst.

Price 35 Us$ / Size 9 cm.(graft)

KA71 Mammillaria cristata

Price 25 Us$ / Size 9 cm.

KA72 A.myriostigma 3 ribs

Price 50 Us$ 3 plants / Size 2.5-4 cm.

Home / Nursery / Term of payment / Gallery /

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15